มอบอีดิยะห์แก่บุคลากรและนักเรียนกำพร้าและยากจน

10 กันยายน 2552
ท่านโต๊ะครูมอบอีดิยะห์ ซึ่งประกอบด้วยอินทผลัมแก่บุคลากรของโรงเรียน และทุนช่วยเหลือแก่นักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้าและยากจน เนื่องในโอกาสที่วันตรุษอีดิ้ลฟิตรีจะมาถึง ณ ห้องประชุมอัลอัรกอม

ทั้งนี้ ทุนช่วยเหลือดังกล่าวมาจากกองทุนของมูลนิธิที่จัดสรรไว้เพื่อการกุศล ตลอดจนจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา

?