ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการศึกษา

การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์, 27 ธันวาคม 2563  การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธ...
กิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 เหล่ากาชาตจังหวัดปัต...
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลอาซิซสัมพันธ์ Pink AZ Cup ครั้งที่ 4 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลอาซิซสัมพันธ์ Pink AZ Cup ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิดการแข่งขันฟุ...
นักเรียนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 นักเรียนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและรอ...

กิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปีการศึกษา 2562

BloodDonation62

28 พฤศจิกายน 2562 เหล่ากาชาตจังหวัดปัตตานีออกจุดรับบริจาคโลหิตประจำปี ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน โดยสภานักเนียนเป็นผู้ประสานงานและประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนที่สนใจ  

Pictures อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม

นักเรียนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561

39454443

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ARDUINO ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา