เพ็จโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ

18 กรกฎาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

f อัลบั้มภาพกิจกรรมอบรม 

อบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

37253625

นักเรียนเข้าร่วมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561

fอัลบั้มภาพกิจกรรม

Festival Antarabangsa Transformasi Sekolah TS25 2018

37319459

13-15 Julai 2018 Jumaat - Ahad
SMK Tengku Aris Bendahara, Kluang, Johor
MALAYSIA

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 
ประจำปีการศึกษา 2560 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ศูนย์การแข่งขันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

fอัลบัมภาพกิจกรรม 

กีฬาหอพักหญิงอาซิซสถาน 2017

โครงการกีฬาหอพักหญิงอาซิซสถาน 2017 หนึ่งในโครงการของสภานักเรียนที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัยและความสามัคคีระหว่างกันของนักเรียนหอพัก

f อัลบัมภาพกิจกรรม