โครงการพรีโอลิมปิควิชาการ ค่าย 2

สำนักงานการศึกษาเอกชน(สช) จัดโครงการพรีโอลิมปิควิชาการ ค่าย 2 สำหรับ นร.จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ม.ราชภัฏยะลา(เคมี) มอ.ปัตตานี (ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์) และ มนร (ชีววิทยา) ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2559 มีนักเรียนของ รร. สอบผ่านเข้าค่าย 2 จำนวน 14 คน

ทั้งนี้ ปรากฏว่า นร.รร.มูลนิธิอาซิซสถานได้เหรียญทอง ได้แก่ นายมูฮำมัดฮิลมี เพ็งมูซอ(คณิตศาสตร์) น.ส.โซรายา เจะแว(ฟิสิกส์) เหรียญเงินได้แก่ น.ส.มาเรีย ส่าหนิ(ฟิสิกส์) เหรียญทองแดงได้แก่ น.ส.มาซีต๊ะ เคี้ยนหิน(ฟิสิกส์) น.ส.มูนีเราะซอฟาร์ เจะมะ(คณิตศาสตร์) และนายฮากัม เจะโด (เคมี) โดยนายมูฮำมัดฮิลมี เพ็งมูซอ ได้คะแนนสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์ด้วย ขอแสดงความยินดีกับ นร.ที่ได้รับรางวัลและได้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

 ภาพกิจกรรมโครงการพรีโอลิมปิค ค่าย 2

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช