ยูฮัน สะตาปอ ศิษย์เก่า ม.6 รุ่น 28

28167201

UUM dalam akhbar

Tarikh 22 Februari 2018
Berita Harian, Muka surat V47(Varsiti)

Robotic Thailand & Competitions ประเภท AEV COMPETITION

28279244

24 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Robotic Thailand & Competitions ประเภท AEV COMPETITION นักเรียนที่สามารถผ่านเข้ารอบไปแข่งต่อในรอบต่อไปที่ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 คน
1.นายเกียรติภพ อิยุโสะ ม.4/5
2.ดช.อัซอารีย์ มะสัน ม.1/11

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมฯ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

27858139

16-17 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมฯ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

ACTC Open House 2018 (อาชีวปริทรรศน์)

27907644

14-15 กุมถาพันธ์ 2561 การนำเสนอผลงาน นวัตกรรม นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

ชนะเลิศการแข่งขันตีลาวาตุลกุรอ่าน ( ตารอนนุ่ม)

27654914

9 กุมภาพันธ์ 2561 นาย สุกรี ยีสามะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตีลาวาตุลกุรอ่าน ( ตารอนนุ่ม) กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์