ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการศึกษา

เปลี่ยน URL สำหรับระบบการจัดการห้องเรียน เปลี่ยน URL สำหรับระบบการจัดการห้องเรียน วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561 ย้าย URL ระบบการจัดการห้องเรียนของโร...
อบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ อบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมค่ายคอมพิวเตอร์ เ...

เพ็จโรงเรียน

กิจกรรมดาราศาสตร์เพื่อน้องรุ่นที่ ๑-๒

18/12/58 กิจกรรมดาราศาสตร์เพื่อน้อง โดยทีมวิทยากรและสต๊าฟ IAC (ศูนย์ดาราศาสตร์อิสลาม) ในช่วงเช้า เข้าร่วมโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศดอนยาง อ.หนองจิก ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน และ ช่วงบ่าย ณ โรงเรียนบ้านควนแปลงงู ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้การใช้กล้องโทรทรรศน์ การประดิษฐนาฬิกาแดด และแผนที่ดาว

 

บริจาคโลหิต /มอบของขวัญแด่ชีวิต

19/11/2558 ครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีออกหน่วยรับบริจาค ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

อัลบั้มภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต (15 รูป)

สภานักเรียนทัศนศึกษาจังหวัดนราธิวาสและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

สภานักเรียนทัศนศึกษา เพื่อเปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมความสัมพันธ์ฉันท์อุคุววะห์ กับโรงเรียนฮาซานิยะห์-นราธิวาส Maahad Muhammadi (L) และ Maahad Muhammadi (P) โกตาบารู -กลันตัน ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2558

 อัลบั้มภาพกิจกรรมทัศนศึกษาของสภานักเรียน  (95 รูป)

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ICRC

20/11/2558 วิทยากรจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red, ICRC) ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและการดำเนินงานของ ICRC ในการปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยการสู้รบสงครามและสถานการณ์รุนแรงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง แก่กลุ่มนักเรียนที่สนใจ

 อัลบั้มภาพกิจกรรมการอบรม ( 23 รูป) 

บรรยากาศวันรับเกรด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

แม้ทาง รร.จะประกาศเกรดในเว็บ http://azizstan.thaiddns.com/studentinfo แล้วก็ตาม แต่ข้อกำหนดหนึ่งที่ นร.จะลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ได้ก็คือผู้ปกครองต้องมารับเกรด/พบปะครูที่ปรึกษาระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย. 2558

คลิ๊กชมภาพบรรยาการวันรับเกรด