ศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้การแนะแนวนักเรียน ม.6

27 สิงหาคม 2549
ศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ ร่วมให้การแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงยิมของโรงเรียน ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกคนที่ทุ่มเทและสละเวลาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงแก่รุ่นน้องในครั้งนี้

ร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดในงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้

21-23 สิงหาคม 2549?
นักเรียนเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดกิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ จัดโดยสำนักผุ้ตรวจราชการประจำเขตราชการที่ 12 จังหวัดยะลา ทั้งนี้มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา 6 เขต จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วม งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในแต่ละกิจกรรมาอย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

ในส่วนของโรงเรียน มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 2 ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมประกวด ได้แก่

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2549 (Sukan Aziz 2006)

7-10 สิงหาคม 2549
ทางโรงเรียนได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2549 เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร กระตุ้นจิตสำนึกของการทำงานเป็นทีม การรณรงค์ให้ออกกำลังกาย ตลอดจนต่อต้านยาเสพติด โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
สีสรรของงานในปีนี้ นอกจากจะอยู่ที่การใช้ควันสีและพลุสายรุ้งในพิธีเปิดแล้ว??ยังมีขบวนพาเหรดหมู่ธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติฯ และธงต่างๆ โดยนักศึกษาวิชาทหารและนักกีฬาของโรงเรียน
ภาพชุดอาซิซ เกมส์ 06

กลุ่มโคกโพธิ์คว้าถ้วยประเภทคะแนนรวมจากการแข่งขันกีฬา ฟาฏอนีเกมส์ 2006

25-31 กรกฎาคม 2549

ภาพชุดฟาฏอนี เกมส์ 06
กลุ่มโคกโพธิ์ ซึ่งทางโรงเรียนเป็นสมาชิก และประกอบไปด้วยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอิสลาม จำนวน 7 โรงเรียน ได้รับถ้วยคะแนนรวมจากการแข่งขันกีฬาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ครั้งที 5 ประจำปีการศึกษา 2549 หรือ ฟาฏอนีเกมส์ ซึ่งปีนี้ กลุ่มสายบุรีสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพ
ในส่วนของโรงเรียน นักกีฬาได้รับถ้วยชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่..

คุณอยู่ที่: Home News and Events