ลังกาสุกะเกมส์ 48

ภาพชุดลังกาสุกะ เกมส์
นักกีฬาโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนเอกชนฯ ประจำปี 2548 หรือ "ลังกาสุกะ เกมส์ 48" ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬากลาง จังหวัดปัตตานี และสนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2548 ได้มาทั้งหมด 6 เหรียญทองและ 5 เหรียญเงิน

นักเรียนเข้าร่วมแสดงความสามารถในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

16-19 สิงหาคม 2548

ในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวดด้านต่างๆในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่สถาบันระดับอุดมศึกษาในภาคใต้จัดขึ้น เพื่อเสริมทักษะ ตลอดจนเป็นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

รมต.ศึกษา เยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน

8 สิงหาคม 2548

พณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในงาน โครงการละหมาดฮายัด ขอความสงบสุขและสันติสุขให้สามจังหวัดภาคใต้ ที่โรงยิมเนเซี่ยมของโรงเรียน โครงการดังกล่าวจัดให้มีขึ้นพร้อมกัน 14 จุด ทั่วสามจังหวัดภาคใต้ ในโอกาสนี้ท่านยังให้เกียรติเปิดโรงยิมเนเซี่ยมของโรงเรียน และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถและนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง รมว.ศธ.ร่วมกิจกรรมพิธีละหมาดฮายัดเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี

นักเรียนเข้าร่วมการอบรมตามโครงการ "ขับขี่ปลอดภัยให้กับเยาวชน ครั้งที่ 1

28 กรกฎาคม 2548

นักเรียนที่ใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมตามโครงการ "ขับขี่ปลอดภัยให้กับเยาวชน ครั้งที่ 1" จัดโดยบริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด ปัตตานี ร่วมกับบริษัทฮอนด้า เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย
คุณอยู่ที่: Home News and Events