นักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันภัยพิบัติสิ่งแวดล้อม

15 - 18 กรกฎาคม 2548

ภาพชุดโครงการ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันภัยพิบัติสิ่งแวดล้อม จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการอบรมให้ความรู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวมการศึกษาจากสภาพจริงในบริเวณท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต

คณะครูทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง

18-24 มิถุนายน 2548

ผู้บริหาร คณะครู อุซตาซ และบุคลากรโรงเรียน จำนวน 120 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนของโรงเรียนทั้งสองที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ข่าวเกี่ยวกับโรงเรียนในสื่อตะวันออกกลาง

مدرسة عزيزستان بتايلاند
حمد ابراهيم ففطاني تايلند/6 جمادى الأولى 1426 هـ 13 يونيو 2005 م/ وكالة الأنباء الإسلامية الدولية
أنشأ المرحوم الشيخ عبد العزيز بن عبد الوهاب مدرسة عزيزستان في محافظة فطاني قبل عدة سنوات،

โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร

โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร(รด.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครและผ่านการทดสอบคัดเลือก จะได้รับการฝึกจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกปัตตานี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง
คุณอยู่ที่: Home News and Events