กิจกรรมมุ่งสู่อุดมศึกษา

22553068

23-10-2017
นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด “กิจกรรมมุ่งสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560 จัดโดย มูลนิธิอาซิซสถานอนุสรณ์ ระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ผู้เข้าร่วมการอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 1  f อัลบั้มภาพกิจกรรม 2  f อัลบั้มภาพกิจกรรม 3

แสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้เหรียญจากพรีโอลิมปิควิชาการ ค่าย 2

แสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้เข้าค่ายระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 5 ตุลาคม 2560 และเหรียญจากพรีโอลิมปิควิชาการ ค่าย 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมีและชีววิทยา ทั้งจาก 3 ศูนย์ ด้วยครับ

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560

21011

ทีมแฮนด์บอล และกีฬาจักรยาน ผ่านรอบคัดเลือกระดับจังหวัด กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560 ไปแข่งระดับเขตที่จังหวัดตรัง 

 f อัลบั้มภาพ 1fอัลบั้มภาพ 2 fอัลบั้มภาพ 3 fอัลบั้มภาพ 4