สภานักเรียนโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาเยี่ยมชมโรงเรียน

22 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ยะลา เยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานสภานักเรียน 

 อัลบั้มภาพกิจกรรมการเยี่ยมชม 

ประชุมร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาและฝ่ายบริหารโรงเรียน

 23550309

16 พ.ย. 2560 เป็นการประชุมครั้งแรกเพื่ออนุมัติแผนต่างๆและกรอบจำนวนนักเรียนหลังแยกใบอนุญาตเป็นโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานและวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ

 อัลบั้มภาพ

A visit from IAIN Rector

23551199

16-11-2017 A visit from Rector and staffs of The State Islamic Institute of Surakarta (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta), Indonesia 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 

กิจกรรมมุ่งสู่อุดมศึกษา

22553068

23-10-2017
นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด “กิจกรรมมุ่งสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560 จัดโดย มูลนิธิอาซิซสถานอนุสรณ์ ระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ผู้เข้าร่วมการอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 1  f อัลบั้มภาพกิจกรรม 2  f อัลบั้มภาพกิจกรรม 3

แสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้เหรียญจากพรีโอลิมปิควิชาการ ค่าย 2

แสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้เข้าค่ายระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 5 ตุลาคม 2560 และเหรียญจากพรีโอลิมปิควิชาการ ค่าย 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมีและชีววิทยา ทั้งจาก 3 ศูนย์ ด้วยครับ