งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6

3-7 สิงหาคม 2558 จัดโดยสช.ปัตตานี โดยโรงเรียนเอกชนในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามกีฬากลางปัตตานี

อัลบั้มภาพกิจกรรม 35 รูป 

แบ่งปันแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมรอบนอกเมืองปัตตานี

26 ธ.ค. 57 พาไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่ปะกาฮารัง ชุมชนริมแม่น้ำ ชานเมืองปัตตานี , ขอดุอาให้ความทุกข์ยากที่พวกเขาประสบอยู่นี้ บรรเทาไปโดยเร็ว 

อัลบั้มภาพกิจกรรม จำนวน 34 รูป

ค่ายเยาวชนสร้างน้ำใจ งานศิลปถิ่นโคกโพธิ์

16-18 ธันวาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จัดโดยอำเภอโคกโพธิ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อัลบั้มภาพกิจกรรมในค่าย จำนวน 13 รูป

วันตลาดนัดอาซิซและสัปดาห์เศรษฐศาสตร์

18 ธันวาคม 2557 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนได้นำสิ่งที่เรียนรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ (ม.5 ) และวิชาการตลาด (ปวช. 1) มาประยุกต์ใช้ได้ฝึกประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทำการค้าขาย โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายหัวข้อเรื่อง”เศรษฐศาสตร์อิสลาม” โดย รองศาสตราจารย์ อับดุลเลาะ อับรู อาจารย์แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม มอ.ปัตตานี

อัลบั้มภาพวันตลาดนัดอาซิซ จำนวน 83 รูป

กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ระบบกล้องโทรทรรศน์ติดตามดาวเทียม

ครูและนักเรียนจำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องระบบกล้องโทรทรรศน์ติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศและการสังเกตการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์ ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ และหอดูดาวแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสำหรับ นร.ม.1

DSC 0101ทางโรงเรียนร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียน ม. 1 จำนวน 12 ห้อง เป็นค่าย 2 วัน 1 คืน ในช่วงวันหยุดศุกร์-เสาร์ มีทีมงานของศูนย์วิทย์ฯเป็นวิทยากร และนักเรียน ม. 5 เป็นพี่เลี้ยง ตลอดปีการศึกษา 2556 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนทักษะการอยู่ค่าย