นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ junior science talent project

29663259

นักเรียนห้องเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ.ฟารีญา เหมมาและ ดญ.ซูวารี สาลีมี นักเรียนในโครงการ junior science talent project นำเสนอผลงานโครงงาน
#JSTP

พิธีมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

29683105

28-29 มีนาคม 2561 ค่ายปัจฉิมนิเทศและพีธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นซานาวีย์ ปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 35)

f อัลบั้มภาพกิจกรรมพิธีมอบ รบ. และค่ายปัจฉิมนิเทศ

สภานักเรียนชุดใหม่ทัศนศึกษา ณ MRSM Langkawi

29595385

27-3-2018 คณะกรรมการสภานักเรียนพร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ ณ Maktab Rendah Sains Mara Langkawi (MRSM Langkawi) Malaysia

f อัลบั้มภาพทัศนศึกษา 

دورة اللغة العربية المكثفة

28953979

19-11/3/2018  شارك معنا الكتور عبد القادر والأستاذ محمد منصور،

 معرض الصور f

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธา

29513326

21-3-2018 คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 1  f อัลบั้มภาพกิจกรรม 2  f อัลบั้มภาพกิจกรรม 3

อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน Rescue Robot

29177301

12-15 มีนาคม 2561 ทีมนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิอาซีซสถาน กับการเข้าร่วมอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน Rescue Robot ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

f อัลบั้มภาพกิจกรรม